Dasar Privasi

Tarikh kuat kuasa: 1 Januari 2020

Peperiksaan Online (“kami”) mengendalikan laman web peperiksaanonline.com (“Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan kualiti Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan dasar pengumpulan dan penggunaan maklumat ini.

Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami.

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kualiti Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data Yang Dikumpul

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”).

Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel
 • Nama depan dan nama belakang
 • Nombor telefon
 • Alamat, negeri, daerah, poskod, bandar
 • Cookies dan Data Penggunaan

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat bagaimana Perkhidmatan kami diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”) oleh anda.

Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP komputer anda, jenis browser, versi browser, laman-laman Perkhidmatan lain kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang diluangkan di halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan &  Cookies

Kami menggunakan cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Cookies adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda.

Teknologi penjejakan yang digunakan juga adalah suar, tag dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua cookies atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh kami menggunakan Cookie:

 • Session Cookies. Kami menggunakan Session Cookies untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Preference Cookies. Kami menggunakan Preference Cookies untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Security Cookies. Kami menggunakan Security Cookies untuk tujuan keselamatan.

PENGGUNAAN DATA

Kami menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk melakukannya
 • Untuk menyediakan khidmat penjagaan dan sokongan pelanggan
 • Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

PEMINDAHAN DATA

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi boleh dipindahkan ke — dan dikekalkan pada — komputer yang terletak di luar negeri, daerah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungannya mungkin berbeza daripada yang dari bidang kuasa di tempat anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda, juga mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda selamat, mengikut Dasar Privasi ini.

Tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang mencukupi ditempatkan termasuk keselamatan anda data dan maklumat peribadi lain.

PENDEDAHAN DATA

Keperluan Undang-Undang

Kami akan mendedahkan Data Peribadi anda dengan keperluan bahawa tindakan sedemikian adalah perlu:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

KESELAMATAN DATA

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat.

Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

PENYEDIA PERKHIDMATAN

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Google Analytics

 • Google Analytics adalah satu khidmat analitikal web yang ditawarkan oleh Google yang menjejaki dan melaporkan trafik laman web.
 • Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain.
 • Google boleh menggunakan data yang dikumpulkan untuk meletak dan memperibadikan iklan di rangkaian pengiklanan Google.
 • Anda boleh memasang add-on di pelayar internet bagi menghalang Google Analytic dari menjejaki aktiviti anda.
 • Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati halaman privasi Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

PAUTAN KE LAMAN LAIN

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web, blog atau perkhidmatan pihak ketiga.

Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

PRIVASI KANAK-KANAK

kami tidak berurusan dengan sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun (“Kanak-kanak”). Kami juga tidak mengumpul maklumat peribadi dari sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun.

Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa anak-anak anda telah memberikan kami Data Peribadi mereka, sila hubungi kami.

Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

KEMASKINI DASAR PRIVASI

Kami akan mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan tidak memberi anda sebarang notis mengenai perubahan Dasar Privasi kami. Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami: