Terma & Syarat

Penafian

Apabila menggunakan laman ini, anda dianggap bersetuju dengan Terma dan Syarat ini. Mohon tidak menggunakan laman ini jika anda tidak bersetuju.

Ketepatan Maklumat

Kami sehabis upaya berusaha menyampaikan maklumat yang tepat. Mana-mana kesilapan adalah tidak disengajakan.

Penggunaan Maklumat

Apabila menggunakan maklumat dari laman ini, anda sendiri yang bertanggungjawab terhadap sebarang risiko akibat menggunakan maklumat tesebut.

Anda perlu mendapatkan pandangan pakar terlebih dahulu sebelum menggunakan maklumat yang diperolehi dari laman ini.

Penulisan Komen

Apabila anda menulis dan menghantar komen di laman ini, kami berhak untuk menapis, mengedit dan memadamkan mana-mana komen tanpa notis.

Kami berhak menapis komen yang dihantar apabila:

  • Komen itu disifatkan sebagai spam.
  • Komen itu boleh menyinggung sensitiviti agama dan kaum.
  • Komen itu ditulis dengan ejaan yang tidak betul.
  • Komen itu tidak berkaitan dengan topik.

Terbitan Semula Artikel

Anda perlu mendapatkan kebenaran dari pemilik *peperiksaanonline.com apabila anda ingin menerbitkan semula artikel penuh yang diambil dari laman ini ke mana-mana media media cetak atau media online.

Mengambil sebahagian dari artikel dengan meletakkan kredit sumber dari peperiksaanonline.com adalah dibenarkan dengan syarat ia tidak diubahsuai bagi menyelakkan percanggahan maklumat.

Kredit sumber hendaklah live link seperti contoh di bawah.

Kredit: peperiksaanonline.com
Kredit: Peperiksaan Online

Anda boleh menghubungi kami di sini.

Hak Cipta Artikel

Semua hasil penulisan di laman ini adalah hak milik penulis kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.

Apabila anda menghantar artikel untuk kami kongsikan di laman ini, kami berhak untuk mengubahsuai kandungan artikel supaya sesuai dengan standard artikel yang kami amalkan.

Perlindungan Data Peribadi

Apabila anda mengisi nama dan emel pada apa-apa borang di laman ini, data tersebut disimpan di server kami. Data tersebut hanyalah untuk kegunaan kami sahaja.

Jika anda ingin memadamkan maklumat berkaitan diri anda, emelkan permohonan anda ke support@peperiksaanonline.com

Penafian pada halaman ini akan dikemaskini dari masa ke semasa tanpa sebarang notis.

Anda perlu merujuk pada halaman ini untuk melihat kemas kini terkini.

Kemaskini terakhir pada 1 Januari 2023.