Sistem Peperiksaan Online SPA

Kemaskini Terakhir:

Sistem terkini yang digunakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) adalah Sistem SPA9. Sistem ini adalah hasil penambahbaikan daripada Sistem SPA8i yang digunakan sebelum ini.

sistem spa9

Bagaimana Login SPA9?

Anda boleh login ke Sistem SPA9 di

Manual Pengguna SPA9

Spa telah menyediakan manual sebagai panduan kepada pengguna Sistem SPA9. Ia boleh dimuat turun di:

Akhir Kata

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, mohon emelkan kepada kami di support@peperiksaanonline.com